لاک پشت خاکی من حدود ۴ ماهشه و حدودا یک ماهه روی لاکش لکه های روشن دیدم . دکتر گفت قارچه بهم پماد کلوتریمازول داد و روزی دوبار زدم به لاکش . بعد از دو هفته انگار خیلی کم شد ولی دوباره زیاد شده و اثر نمیکنه کلوتریمازول. . خوابشم یکم بیشتر شده کسی میدونه باید چیکار کنم؟
من تازه وارد این سایت شدم نمیدونم چطور باید عکسشو بذارم