باسلام چرا سوالات من را پاسخ نمی دهید لطفا اگر می شود جواب بدهید