کمکم کنید مرغ مینای من ۲ماه و نیمشه تقریبا منچند روز پیش بردمش دامپزشکی بالهاشو چید ،نوکشو کوتاه کرد،ناخنشا و ۲تا واکسن ضد انگل و انتی باکتری براش تزریق کرد بدلیل شپشک داشتنش گفت واکسن ضد انگل واسش تزریق میکنم فردا صبح با شامپو لیندان حمامش کن .امروز بردمش حمام بعد از حمام لب به هیچگونه غذایی نزد حتی آب هم نخورد همشم یکجا کز کرده و چشماش رو به سقف میخوابه مدام و اصلا اشتها و ذوق و جنب و جوش یکذره هم نداره از قفس اوردمش بیرون بازم درستش نشد بعد بردمش امروز دوباره دامپزشکی گفتش :سرماخورده ۳روزه خوب میشه امروز و فردا و پس فردا براش واکسن سرماخوردگی میزنم خوب میشه ازش بعد از اینکه واکسن سرماخوردگی امروزشو بزنه پرسیدم:غذا میخوره الان؟سرحال میشه؟گفت :فردا واکسن دومشو بزنم سرحال میشه و غذاشم شب میخوره اما متاسفانه همچنان خصلت های قبلی رو داره و غذا هم نمیخوره و آب هم همینطور مینای من دستی هست از دست غذا میگیره ولی اصلا غذا نه خودش میخوره و نه ازدست چیکار کنم؟امیدی هست ؟خیلی دوستش دارم! ممنون میشم پاسخمو بدین