سلام یک جفت کاسکو دارم جدیدا براشون لانه گذاشتم برای جفتگیری ولی داخل لانه نیرومند باید چکار کنم که داخل لانه بروند .ممنون