سلام من سی تا میگو داشتم توی اکواریوم همراه گوپی مولی و پلاتی و زبرا نگه داری میکردم ولی الان نا پدید شدن از چیه