سگ ماده توله ژرمن شپرد ۳ ماهه بیا بشین موقع بیرون رفتن از شما جدا نمیشه اسمشوبلده واکسن زده و قرص و انگل خورده شناسنامه دار گوشاش سیخ شده عکس و فیلم تلگرام ۰۹۲۱۲۳۲۶۰۹۹ سگ تهران است