سلام من یک جوجه سرلاکی دارم 40روزش براش جوانه میزارم میخوره ولی ارزن زیاد نمیخوره چکارش کنم بش اخر شبا 7سی سی سرلاک میریزم کف دستم بش میدم
ممنون میشه راهنمایی کنید که دون خور بشه