سلام ایا میشه پس از درآمدن جوجه ها لانه دوم قرار داد تا سهره دو یاسه باز جوجه دهد