نیاز به یک سگ فنجانی اهدایی از هر نژادی دارم در صورت امکان با این شماره تماس بگیرید ۰۹۳۵۴۴۵۹۵۵۷