سلام الان چند روزه طوطی ملنگو خریدم چطوری تربیتش کنم که از قفس بیاد بیرون. چطوری باهاش تمرین کنم حرف بزنه. چه غذاهایی میتونم بهش بدم . در مورد محل نگهداریش کجا بذارمش ممنونم ازتون