لاک پشت گوش قرمز ، نوعی لاک پشت آب شیرین بومی جنوب ایالات متحده آمریکا و شمال مکزیک است . این لاک پشت در بیش از ۳۰ کشور دنیا به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود . رها سازی این حیوان در طبیعت باعث آثار زیانباری بر زیستگاه های غیر بومی ، از جمله رقابت با لاک پشت های بومی و انتقال انگل هایی که خود به آن مقاومت دارد به لاک پشت های بومی و تاثیر مخرب بر بی مهرگان و گیاهان تالاب شده است . از همین رو اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست لاک پشت گوش قرمز را در فهرست بدترین ۱۰۰ گونه ی مهاجم دنیا قرار داده است . جمعیت های غیر بومی لاک پشت گوش قرمز اکنون در استرالیا ، آفریقا جنوبی ، اروپا ، جزایر کاراکارائیب ، ، بحرین ، جزایر ماریانا ، گوام و شرق آسیا دیده می شوند .
طول ماده ی این حیوان به ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر و طول نر ها به ۲۰ تا۲۵ سانتی متر هم می رسد .
این حیوان را از لکه های قرمز پشت چشم در دو طرف می توان شناسایی کردکرد .