سلام.من یه مرغ محلی دارم.امروز متوجه شدم یک زائده از جایی که تخم میزاره بیرون اومده انگار مخرج تخمش هست.مرغ هم بی حاله.اون زائده رو دادم تو ، ولی دوباره بیرون اومده.چیکار کنم؟چرا این مشکل پیش اونده؟ ممنون