با درود
دوستان این قناری ماده هست یا نر؟
من عکس هایی در اینترنت دیدم بازم متوجه نشدم