سلام من شرایط نگهداری از هر حیوان خانگی شمارو دارم من خیلی نیاز به یک حیوان خانگی دارم چون از نظر احساساتی وابسته حیوانات خانگی هستم بخصوص سگ نژاد یا تربیتش مهم نیست فقط رام باشه ک بتونم باهاش ارتباط دوستی برقرار کنم مشکل اپارتمان هم ندارم خونه امون بزرگه برای نگهداریش اگر مایل بودین حیوان خانگی خود را ب من بسپارین به ای شماره پیامک بزنین تماس نگیرین لطفا قبل پیامک تماس نگیرین ٠٩٣۵۶۵۵٩٠٩٢