سلام
حدود دو ماه است یک جفت طوطی ملنگو خریدم.
فروشنده مدعی بود ۲یا۳ماه دیگه تخم میکنند تا حالا این اتفاق نیافتاده.
اما در حال حاضر داخل لونه شون میرن آیا نشانه تخم گذاری است؟ چه پیشنهادی دارید؟
ضمنا لونشون چوبیه و درب لونه رو کندن.