سلام من یک ماهی گوپی خریدم باردار بود و الان از دوروز میشه که میره یک گوشه میشینه و حرکت نمیکنه بعد چند دقیقه یا چند ساعت فقط حرکت میکنه میاد بالا باز بعدا میره پایین و یک گوشه حرکت نمیکنه