سلام من یه جفت عروس هلندی دارم تازه یک هفتس باهم جفت شدن امروز براشون‌لونه گذاشتم دوتایی میرن‌توش مرتبش میکنن باهم غذا میخورن همدیگه رو ناز میکنن‌ولی عروس ماده هنوز بالغ نشده خواستم ببینم استفاده از ad3eمشکلی نداره ؟؟؟