سلام ماهي مولي من امروز صبح خوب بود اما ظهر ديدم كه شكمش بشدت ورم كرده و قرمز شده لطفا راهنمايي كنيد؟