من دو تا خوکچه هندی ۵ ماهه دارم و تو رشت زندگی میکنم . میخوام تو بهمن یه هفته برم سفر و کسی نیست که از بچه هام مراقبت کنه کسی اگه پانسیون حیوانات تو رشت میشناسه یا راهکار دیه ای میتونه بهم بده واقعا ممنون میشم 😁😁