سلام ماهی من قسمت بینی ش دچار خوردگی شد،گفتن از مترونیندازول استفاده کن به مدت ۷ تا ۱۰ روز،خوردگی درست شد
ولی بعدش سر ماهی مثل تاول باد کرد که گفتن سرا امنیپور استفاده کن همراه با ویتامین،ماهی استرس شدید گرفت توی یک هفته درمان،و دیگه غذا نمیخوره،کل تانک رو تخلیه و تمیز کردیم دوباره ماهی رو داخلش انداختیم ولی باز غذا نخورد،چیکار کنم؟