سلام
من یک خرگوش ماده دارم که نزدیک به 8 ماهشه
یک نر براش خریدم که هم از تنهایی در بیاد هم بتونه جفتگیری کنه
خرگوش نر سوار ماده میشه ولی ماده اجازه جفتگیری بهش نمیده
میخواستم بدونم دلیلش چیه و باید چیکار کنم که اجازه بده جفت بگیره