باسلام من یه مرغ مینا خریدم خواستم ببینم سن اسن مینا چند سال هست و چرا موهاش سفید میشه