سلام من هشتا بچه گربه دارم که سه تاشون سرماخوردن و همینطر دارن همشون میگیرن عطسه هاشون بیشتر میشه ،من چکار کنم تا خوب بشن؟اول یازده تا بچه گربه بودن که وقتی دوتاشون سرما خوردن اموکسی سیلین دادم اما دوتاشونم مردن بعد تتراساکلین دادم بازم مرد یکی دیگه الن همشون جلو چشمم میمیرن چکار کنم؟ دکترم نمیتونم برم چون از 5 سالگیگربه اوردم هی زاییدن زیاد شد النم تعداد گربه هام انقد بالاس که دیگه خرج غذای شیر تیلیتشونم دارم کم میارم نروووخدا بگین چکار کنم همشون میمیرن باز اینا غذا خور نیستن زیر یماهشونه ولی راه میرن چشاشونم بازه