سلام برادر من برای تولدم مرغ مینا گرفته ولی چون فصلی که بچشو نداشتن یکسالشو گرفت الان حدود ۳ماهه دارمش با دست غدا میخوره ولی از دستام میترسه تا سمتش میبرم خودشو به درو دیوار میزنه و روی دستمم نمیاد که بیارمش بیرون چیکار کنم؟؟