نگهداری از گل شمعدانی:

نور:

 • در تابستان میتوانید گلدان را در داخل خانه نگه دارید.
 • اما جایی را انتخاب کنید که نور کافی داشته باشد.
 • اکثرا به نور کامل خورشید نیاز دارند اما نور مستقیم و شدید آفتاب ممکن است به گیاه آسیب بزند.
 • اگر در تابستان گلدان را در محیط بیرون نگه میدارید سعی کنید آن را در سایه بگذارید.
 • اما در زمستان ممکن است نور کافی به گیاه نرسد.
 • میتوانید در زمستان کمی از شاخه ها را هرس کنید.
 • با این کار گیاه را تقویت میکینید تا در زمستان از بین نروند.

آبیاری:

 • اجازه دهید بین دو ابیاری خاک گلدان کاملا خشک شود.
 • بعد آبیاری را به طور کامل انجام دهید.
 • تعداد دفعات آبیاری را در زمستان کم کنید.
 • اما دقت کنید که ریشه ها خشک نشوند.
 • گونه های شمعدانی پیچ و شمعدانی عطری به آبیاری بیشتری نیاز دارند.
 • به گونه ای که خاک انها کاملا خشک نشود.

رطوبت:

 • شمعدانی ها بیشتر در محیط های معتدل و کمی مرطوب کاشته میشوند.
 • در مکان های مرطوب آبیاری را کمتر کنید.
 • هوای اطراف شمعدانی ها باید دارای تهویه مناسب باشد.

دما:

 • دمای مناسب برای شمعدانی ها بین ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی گراد است.
 • اما در دمای ۰ تا ۲۷ درجه سانتی گراد هم در صورت خشک ماندن ریشه ها میتوانند زنده بمانند.
 • شمعدانی عطری به دمای پایین تری نظیر ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گراد نیاز دارند.
 • اگر در زمستان گل ها را در دمای ۷ تا ۱۰ درجه نگه دارید و شرایط مناسب را برای آن فراهم کنید امکان گلدهی در زمستان هم وجود خواهد داشت.

جهت مطالعه مقاله کامل گل شمعدانی کلیک نمایید.