سلام تو رو خدا راهنماییم کنین چیکار کنم از دیشب متوجه شدم بچه گربم استفراغ میکنه و امروز صبحم دیدم که اسهالم هست جست و خیز داره اما خوب غذا نمیخوره و به محض اینکه دستشویی میکنه که به صورت اسهاله و از خاکش میاد بیرون بالا میاره نمیدونم چسکار کنم خوب شه تورو خدا زود جواب بدین