سلام، خسته نباشيد
عروس هلنديم تقريبا ٨ ماهه بعد از تخم گزاري هاي مكرري ك داشت دچار بيماري شده چن بار دكتر بردمش نتيجه ضعيفي داشت، تا اينكه الان دهان و مدفوعش خييييلي بو ميده و غير قابل تحمله نميدونم مشكلش چيه
ممنون ميشم راهنماييم كنيد!!!؟؟؟؟؟؟؟
البته دكتر ازش گراف گرفت گفت نرمي استخوان داره اون بيماريش ي مقداري بهتر شده الان فك ميكنم عفونت روده.... قارچ...