تهران آرتمیا
----------------------------------------
50 گرم آرتمیای خالص زنده در بطری های 4 لیتری 15 هزار تومان
100 گرم آرتمیای خالص زنده در بطری های 4 لیتری 25 هزار تومان
50 گرم آرتمیای خالص و کاملا آبگیری شده منجمد 10 هزار تومان
----------------------------------------
تحویل حضوری و یا ارسال با پیک
----------------------------------------
من پرورش دهنده هستم و برای همین قیمت ها مناسب هستند.
پرورش داده شده در فضای بسته و با مواد پروتیینی و بدور از انگل و بیماری.

شماره تماس : 09129581841 زارع پور