سلام
یه خوکچه هندی تنها دارم با یه محل بزرگ و رویایی چهار طبقه داری مکان بازی با وسایل بازی به صورت قلعه که مخصوص خوکچه و همسر ساختمش و دوست دارم یه خانواده بزرگ براشون درست کنم
هر عزیزم اگه شرایط نگه داری از همستر و خوکچشو نداره میتونم سرپرستی و نگهداریشو قبول کنم بدون این که بینشون فرقی بزارم همشون را مثل هم دوست دارم.
در ضمن من روزی سه وعده غذایی براشون میزارم.
پل ارتباطی بین ما =09356824116
محل زندگی اصفهان