پروش ماهی کالیکو دارم .تولید شده از مولد خارجی .هر سایز و تعداد موجود دارم.اماده ی همکاری با سالن دار ها