سلام
من یک هفته ای است که یک کاسکو دوساله خریدم وقتی که به قفسش نزدیک میشم قار میزنه. ولی از دست غذا میگیره نمیزاره بهش دست بزنید قار میکشه میترسه. لطفا راهنمایی کنید چطوری رامش کنم که بیاد روی دست یا بشه یک دستی رو سرش کشید ؟؟