سلام من ۲تا عروس هلندی داریم یکی نر و یکی ماده
عروس نر دایم در حال گاز گرفتن و دنبال کردن عروس ماد ه ست حدود ۱ سال که میشه باهم هستن
نمی دونم چرا تخم نمی زاره
بعد اینکه عروس نر مدام تو لونه هستش و اجازه نمی ده ماده بره تو لونه
نمی دونم باید چی کار کنم؟
ممنون می شم راهنماییم کنید