سلام ببخشید عروس هلندی من نر هست و حرف میزنه و صورتش هم زرد هست و دمش هم طوسی ساده است از نژاد خاکستری هستش و حدودا یک سالشه شاید دو ماهی کمتر ولی عروس هلندیم یه ماهی هست که میره میشینه تو ظرف غذاش و جیر جیر میکنه ک این رفتار یک عروس ماده است ب نظرم و عجیبه برام نمیدونم مشکلی واسش پیش اومده ینی؟