ببخشید یه سوال خوکچه من الان تقریبا ۱ماهش شده ولی احساس میکنم خیلی چاق شده مشکلی نداره و یه چیزه دیگه خوکچه برس مخصوص داره و از کجا میشه گرفت