سلام وقت همگی بخیر ایا میشه کوتوله با عروس جفت زد؟؟؟لطفا کسی میدونه جواب بده