سلام وقت بخیر،من ی ماهی فایتر دارم که سه روزه غذا نخورده تنها تو تنگ بوده ومرتب غذاشو میخورد وآبشو عوض میکردم غذای مخصوص فایتر بهش میدادم ویتامین هم داشت امشب متوجه شدم چشم سمت راستش زده بیرون وحالت حبابی داره همینطور رو آب شش دونه های سفید زده توروخدا کمک کنید دکتر گفت تو ی لیتر اب ی قاشق نمک بریز ریختم گذاشتمش اون تو ولی بعضی وقتا میلرزه الان تحرکش بیشتر شده ولی چشمش همونطوریه