لام من یک خوکچه هندی دوسه هفته ای خریدم اسمش کیهان هستش وقتی خریدم فروشنده گفت میتونین بهش علف بدین میخواستم بدونم واسش زرر نداره