سگ ها موجودات دوست داشتنی و در عین حال بسیار مظلوم هستند. به همین دلیل صاحبان سگ ها علاقه زیادی به خوشحال کردن آن ها دارند. گاه سگ ها به صورت عادی نیز ترکیب صورتشان غمگین به نظر می رسد که این عامل ریشه در نژاد سگ دارد. بعضی از نژاد سگ ها چشمان بی حال و صورت رو به پایینی دارند که به ظاهر غمگین هستند. اما در مواقعی سگ ها به دلایل بسیاری واقعا ناراحت و یا افسرده می شوند وافسردگی سگهادر صورت و چشمان آن ها نیز مشخص است