طوطی پرنده ای بسیار سرگرم کننده است و می توان با آن بازی های زیادی کرد در صورتی که از قبل به او آموزش هایی داده باشید. یکی از آموزش های جالب و تعلیم بازی به طوطی ها ، چیدن چند فنجان به روی هم است.تعلیم بازی به طوطی ها

برای تهیه این فنجان ها بهتر از داروخانه یا اسباب بازی فروشی خرید کنید و فنجانی را انتخاب کنید که به راحتی داخل فنجان زیری اش قرار بگیرد این بازی را طوطی ها به راحتی می توانند انجام بدهند و آنها از این بازی شاد می شوند.