سلام
دوستان ی سوال داشتم ... ممکنه یکم مسخره بیاد ولی واقعا ناراحتم کرده
من ی ملنگوی ۱.۵ - ۲ ساله ی ماده دارم ک روی پام میاد و میذاره به سرش دست بزنم ولی رو دستم نمیاد و کلا رام هم نیست.
میخواستم بفروشمش و یه جوجه عروس بگیرم منتها ی سری چیزا ذهنم رو درگیر کرده
ملنگوی من همش تو خونه ازاده و فقط موقع خوابش میبرمش داخل قفسش و میترسم اگر بخوام بفروشمش داخل قفسش افسردگی بگیره و ناراحت بشه
یکی دیگم اینک خب به خونه ی ما عادت کرده و باز هم ترس دارم از فروشش ک اذیت بشه
آیا واقعا افسرده ممکنه بشه اگ بفروشمش؟ و یا مثلا اینو متوجه میشه ک من گذاشتمش رفتم ؟