سلام، مرغ مینای من یسالش نیس. چند وقت پیش نخ خورد اما هیچیش نشد ندیدمم که دفعش کرد یا نه، امروز دیدم سوزن خیاطی خورد تا رسیدم دیر شده بود من باید چیکار کنم الان خیلی میترسم