باسلام.بنده بین دوانتخاب طوطی ملنگو ۱ ماهه و ۷ ماهه گیر کردم.و متاسفانه طوطی ۱ ماهه جنسیتش هم معلوم نیسه.امکانش هست که کمک کنید که کدوم رو بخرم.