سلام من حدود یک سال هستش که ملنگو خریدم خیلی بازیگوش وسره حال ولی چند روزه که حالش خوب نیست اسهال داره وپای چپش هم جمع میکنه وخیلی ضعیف شده جوری که خیلی کم حرکت میکنه بردم پیش دامپزشک دارو داد ولی گفت فلج میشه لطفا کمکم کنید دارم دیوونه میشم