باسلام.درمورد نحوه جفت کردن طوطی گرین چیک .3ماه باهم هستند وباهم بازی وهمرانوازش میکنند.لانه گذاشتم وماده کف لانه را بهم میریخت روزنامه وپوشال را خیلی بهم میزد وصدای ریزی میداد.اگر نیاز به توضیح بیشتری است بفرمایید تا بگویم .لطفا راهنمایی بفرمایید.باتشکر از زحمات شما عزیزان