ترخدا کمکم کنید یدونه خوکچه هندی برای کادوی تولدبهم هدیه داده شده حدودا 4یا5ماهه و نر!خیلی دوس دارم بغلش کنم ولی همش سعی میکنه فرارکنه منم خیلی میترسم فقط دوس داره سرشو نازی کنم براش ولی موقع بغل گرفتن فرارمیکنه چیکارکنم اینجوری نکنه؟؟؟؟؟