سلام دوستان من یه گرینچیک ۵ ماهه دارم که از زمانی که سرلاکی بود دسته خودم...۲ تا عادت بد پیدا کرده می خواستم از بپرسم که چجوری این عادت از سرش بندازم بیرون: اول اینکه خیلی گاز می گیره و یه خورده به نظرم عصبی...دوم اینکه به محض اینکه از قفس میاد بیرون مدفوع میکنه اون هم خیلی زیاد