۲۱ تیر ۱۳۹۷
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): محیط بانان اداره محیط زیست بهاباد در منطقه شکار ممنوع کمکی متوجه آثار و نمایه ها یوزپلنگ آسیایی شده و با نصب دوربین تله ای تصویر این گونه ارزشمند را برای اولین بار در سال جاری به ثبت رساندند.
با توجه به وضعیت بحرانی یوزپلنگ در استان یزد، کارشناسان امیدوارند که مناطق بکر شهرستان بهاباد نقطه امیدی برای حفظ باقی مانده های یوزپلنگ آسیایی در استان باشد.

آخرین مرتبه دو یوزپلنگ نر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر اردکان مستند سازی شده بود و در این مرحله خال شناسی تصویر یوز بهاباد به منظور اینکه آیا این حیوان یکی از همان دو یوز نر بوده یا خیر در حال بررسی است.

پیش از این در مرداد ۱۳۹۵ و شهریور ۱۳۹۴ نیز از یوزپلنگ در منطقه کمکی بهاباد تصویر برداری شده بود اما هر دو مورد مربوط به همان یوزهای نر معروف بودند.
شهرستان بهاباد مابین منطقه حفاظت شده کوه بافق، پناهگاه حیات وحش دره انجیر و پناهگاه حیات وحش نایبندان واقع شده است که هر سه منطقه نیز از زیستگاه های اصلی یوز به شمار می روند.

بنابراین احتمال این وجود دارد که یوزپلنگی که در منطقه شکار ممنوع کمکی تصویربرداری شده است از یکی از مناطق مذکور به منطقه وارد شده باشد.

حدود چهار سال است به غیر از چهار یوزپلنگ نر که سه فرد از آنها با هم برادر هستند هیچ موردی از یوزپلنگ ماده و یا توله یوزپلنگ در استان های یزد و خراسان جنوبی مشاهده نشده است.