سلام
من ۲ تا سگ دارم
یکی شیتزو تریر و یکی شیتزو پودل
شیتزو پودل نر هست و۴ ماهه با پای کوتاه و خیلی شیطون
شیتزو تریر ماده هست و. ۱۸ ماهه
دنبال یک خانواده یا شخص دلسوز و متعهد برای نگهداری سگها هستم