سلام به همه اساتیدها وکاربلدها
برای جواب سوالم خیلی گشتم اما جوابی تو سایت نبود.
میخواستم بدونم ایا ماهی راه راه سیچلاید،هر موقع دوتایی رفتن کف تانک چاله کندن
و واینکه شن ها وسنگریزه هارو با دهن ور میدارن وجایی دیگه تخلیه میکنن،هر ماهی دیگری سمت اون نواحی بره دنبالش میکنن،حالا میخوام بدونم ایا اینا جفت خوردن ومیخوان تخم ریزی کنن؟