برای نخستین بار صورت گرفت:


عضویت باغ‌ وحش تهران دراتحادیه باغ‌ وحش‌های اروپادامپزشک باغ‌ وحش تهران ضمن اشاره به عضویت موقت این باغ‌وحش در اتحادیه باغ‌وحش‌های اروپا گفت: برای عضویت دائم باید مواردی در باغ‌ وحش تهران اصلاح شود.

ایمان معماریان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره بهاینکه باغ‌ وحش تهران نزدیک به ۵ سال است که در حال تلاش برای کسب استاندارهایی بین‌المللی اروپایی است، اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار گروهی از کارشناسان اتحادیه باغ‌ وحش‌های اروپا برای بازدید رسمی و ممیزی باغ وحش تهران آمدند که حدود یک ماه پیش نتیجه بازدید خود را اعلام کردند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه باغ‌ وحش تهران توانست عضویت پنج ساله اتحادیه باغ‌ وحش‌های اروپا را دریافت کند، گفت: باغ وحش تهران طی این پنج سال می‌تواند از تمام مزیت‌های عضویت در این اتحادیه استفاده و اهداف زیست محیطی، حفاظتی، آموزشی و فرهنگی خود را دنبال کند.

دامپزشک باغ وحش تهران افزود: لازم است که باغ وحش تهران طی این پنج سال پیشرفت‌هایی داشته باشد و برخی اشکالات خود را برطرف کند تا بتواند عضویت دائم در اتحادیه باغ‌ وحش‌های اروپا را به دست آورد. برای مثال لازم است باغ وحش تهران برخی جایگاه‌های حیات‌ وحش را اصلاح کند، همچنین پیگیری اهداف حفاظتی و آموزشی برای فرهنگ‌سازی و آشنایی مردم با حیات‌ وحش و حفاظت از آن‌ها از جمله مواردی است که باغ‌ وحش تهران در آن ضعف داشت و لازم است که برای عضویت دائم در اتحادیه باغ‌ وحش‌های اروپا این موارد را رفع کند.

معماریان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد باغ‌ وحش توانسته شرایط لازم برای عضویت در این اتحادیه را داشته باشد، تصریح کرد: برای اولین بار است که در ایران باغ‌ وحشی به عضویت اتحادیه باغ‌ وحش‌های اروپا درآمده است.


باغ‌ وحش‌های ایران چشم‌انداز درستی ندارند


وی در پایان با اشاره به اینکه امیدواریم باغ‌ وحش تهران بتواند الگویی مناسب برای سایر باغ‌ وحش‌های کشور باشد و از این فرصت خود به خوبی استفاده کند، اظهار کرد: متاسفانه باغ‌ وحش‌های ایران وضعیت و چشم‌انداز درستی ندارند و به اهداف اصلی که یک باغ‌ وحش باید داشته باشد یعنی فرهنگسازی برای حفظ حیات‌وحش و آموزش مردم نمی‌اندیشند.